Event

Bilder från prisutdelning World Cup 2023 i Gävle. Deltagande länder: Canada, Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och USA.